• /spə´rædikəlnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất rời rạc, tính chất lác đác
  Tính chất thỉnh thoảng, tính chất không thường xuyên, sự xảy ra không đều đặn, tình trạng lâu lâu một lần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X