• /spɔtə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chuyên phát hiện mục tiêu (từ trên máy bay)
  Người chuyên nhận dạng máy bay lạ
  Máy bay chỉ điểm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giám thị (chuyên theo dõi công nhân)
  Thợ tẩy (quần áo...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy dò điểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X