• /spʌn/

  Thông dụng

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .spin

  Tính từ

  (từ lóng) mệt lử

  Kỹ thuật chung

  bện thành sợi
  được kéo thành sợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X