• /´skwɔdi/

  Thông dụng

  Cách viết khác squaddy

  Danh từ

  Người lính (đặc biệt là người binh nhì trẻ); người tân binh
  a bunch of squaddies
  một tốp lính mới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X