• /skwɔ´liditi/

  Thông dụng

  Cách viết khác squalidness

  'skw˜l”
  danh từ
  Sự dơ dáy, sự bẩn thỉu; tình trạng bẩn thỉu
  the squalidity of the slums
  tình trạng dơ bẩn của các nhà ổ chuột
  Sự nghèo khổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X