• Điện

    đồng hồ bình phương

    Giải thích VN: Đồng hồ đo có thang khắc độ tỷ lệ với bình phương dòng điện.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X