• Kỹ thuật chung

  ren vuông
  square-threaded screw
  vít có đầu ren vuông
  square-threaded screw
  vít có ren vuông
  square-threaded tap
  tarô cắt ren vuông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X