• /´skwɛəriη¸ʌp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nâng lên lũy thừa bậc hai
  Phép cầu phương
  Cự cắt thành hình vuông
  Sự chống đỡ mỏ bằng khung vuông

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự tiện mặt
  sự tiện ngang

  Toán & tin

  phép cầu phương, phép bình phương
  squaring the circle
  phép cầu phương vòng tròn

  Xây dựng

  giấy kẻ ô li
  sự đẽo vuông

  Điện lạnh

  sự (lấy) bình phương

  Kỹ thuật chung

  phép cầu phương
  squaring the circle
  phép cầu phương hình tròn
  squaring the circle
  phép cầu phương vòng tròn
  sự cắt vuông góc
  sự xẻ vuông gỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X