• /´skwɔʃinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Chất mềm dễ bẹt; bùn nhão (đất)
  Chất mềm nhũn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X