• /´skwi:dʒi:/

  Thông dụng

  Cách viết khác squilgee

  Danh từ

  Chổi cao su, cái nùi cao su (để quét nước)
  to use a squeeze to clean window
  dùng nùi cao su để lau cửa sổ
  Ống lăn (bằng cao su để dán ảnh)

  Cách viết khác squeegeed

  'skwi:d™i:–
  ngoại động từ
  Quét bằng chổi cao su
  Lăn (ảnh dán) bằng ống lăn (cho dính chặt)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chổi (cạo khói, bùn)
  dao cạo (in ấn)
  dao gạt mực
  dao phết hồ
  bàn chải lăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X