• /´skwaiər¸a:ki/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giai cấp địa chủ; chính quyền địa chủ (đặc biệt ở Anh ngày trước)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X