• Thông dụng

  Danh từ

  Người cầm cờ hiệu
  Người cầm đầu một đảng, một phong trào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X