• Toán & tin

  bít bắt đầu
  bit khởi đầu

  Giải thích VN: Trong truyền thông nối tiếp, đây là một bit được chèn vào chuỗi dữ liệu để báo cho máy tính tiếp nhận biết có một byte dữ liệu sẽ tiếp theo sau.

  bít khởi động
  bit xuất phát

  Giải thích VN: Trong truyền thông nối tiếp, đây là một bit được chèn vào chuỗi dữ liệu để báo cho máy tính tiếp nhận biết có một byte dữ liệu sẽ tiếp theo sau.

  bít xuất phát

  Kỹ thuật chung

  bit khởi động
  phần khởi động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X