• /stɑ:'veɪʃn or stɑr'veɪʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đói, sự thiếu ăn; sự chết đói
  to die of starvation
  chết đói
  starvation wages
  đồng lương chết đói

  Y học

  thiếu ăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X