• /´star¸wə:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật) cây tẩu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X