• state-run (tính từ): nhà nước I work for a state-run company. Tôi làm cho một công ty nhà nước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X