• /´steitsmən/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .statesmen; (giống cái) .stateswoman

  Chính khách
  Chính khách có tài trong việc quản lý nhà nước; chính khách sáng suốt nhìn xa trông rộng
  Địa chủ nhỏ có lao động (ở miền Bắc Anh)
  elderly statesman
  nhà chính trị lão thành
  Chuyên gia có uy tín lớn (của một tổ chức)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X