• /´steits¸wumən/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .stateswomen (giống đực) .statesman
  Nữ chính khách
  Nữ chính khách có tài trong việc quản lý nhà nước; nữ chính khách sáng suốt nhìn xa trông rộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X