• Điện

    đặc tĩnh

    Giải thích VN: Đường biểu diễn quan hệ giữa dòng điện và điện áp dương cực đèn điện tử tương ứng với một điện áp lưới cố định.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X