• Toán & tin

    station file

    Giải thích VN: Là file AML chứa các lệnh cần thiết để thiết lập môi trường cho hiển thị đồ họa và nhập dữ liệu đồ họa. Thông thường, file station chứa các lệnh định nghĩa thiết bị hiển thị, thiết bị AML và thiết bị đầu cuối, kiểu bàn số hóa, nếu có, và phương pháp nhập tọa độ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X