• /sted/

  Thông dụng

  Danh từ (văn học)

  in somebody's/something's stead
  thay cho ai/cái gì; thay vì ai/cái gì
  stand someone in good stead
  có ích cho ai, có lợi cho ai; sẵn sàng giúp đỡ ai
  in someone's stead
  thay mặt cho ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X