• Thông dụng

    Danh từ

    (thông tục); (đùa cợt) sự phát thanh bằng rađiô coi như rất lạc hậu so với vô tuyến truyền hình

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X