• /´sti:li/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bằng thép; như thép
  Nghiêm khắc; cứng rắn, sắt đá
  steely glance
  cái nhìn nghiêm khắc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bằng thép
  rắn như thép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X