• /sti:v/

  Thông dụng

  Danh từ
  (hàng hải) sào (để) xếp hàng
  (hàng hải) sự ngóc lên (rầm néo buồm)
  Ngoại động từ
  (hàng hải) xếp (hàng) bằng sào
  (hàng hải) làm ngóc (rầm néo buồm) lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X