• /stemmiŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhồi đầy; nhét đầy
  sand stemming
  sự nhét đầy cát
  Sự lấp lỗ khoan (nổ mìn)
  clay stemming
  sự nút lỗ mìn bằng đất sét
  Vật liệu nhét lỗ mìn

  Kỹ thuật chung

  búa
  nút mìn
  sự đắp đập
  sự ngăn lại
  sự nút lỗ mìn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X