• /sti´nɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) phép tốc ký, phương pháp viết nhanh (như) shorthand

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  môn tốc ký

  Xây dựng

  viết tốc ký

  Kỹ thuật chung

  môn tốc ký

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X