• Thông dụng

  Danh từ

  Thang gấp (có thể mang đi được, tự đứng được..) (như) step

  Xây dựng

  thang đứng
  thang gấp có bậc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X