• /stə´reidiən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Steradian

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (hình học ) rađian góc khối, đơn vị góc khối, sterađian

  Kỹ thuật chung

  sterađian (đơn vị góc khối)
  rađian góc khối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X