• /¸steriə´græfik/

  Thông dụng

  Cách viết khác stereographical

  Tính từ

  (thuộc) phép vẽ nổi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nổi, lập thể

  Kỹ thuật chung

  lập thể
  nổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X