• /´stə:n¸fa:st/

  Thông dụng

  Danh từ
  (hàng hải) dây đuôi (buộc đuôi tàu vào bến)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X