• /´stə:nəm/

  Thông dụng

  Cách viết khác breastbone

  Danh từ, số nhiều .sterna, sternums

  (giải phẫu) xương ức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X