• /stə´nju:tətiv/

  Thông dụng

  Tính từ
  Làm hắt hơi, gây hắt hơi (như) sternutatory

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X