• /stə:´nju:tətəri/

  Thông dụng

  Tính từ (như) .sternutative
  Làm hắt hơi, gây hắt hơi
  Danh từ
  Thuốc làm hắt hơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X