• /´stə:n¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi lùi (của tàu)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đi lùi của (tàu)

  Cơ - Điện tử

  Sự chạy lùi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X