• /¸steθə´skɔpik/

  Thông dụng

  Cách viết khác stethoscopical

  Tính từ
  (y học) (thuộc) ống nghe bệnh; (thuộc) sự nghe bệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X