• /ste´θɔskəpi/

  Thông dụng

  Danh từ
  (y học) phép nghe bệnh, phương pháp nghe bệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X