• /stig´mætik/

  Thông dụng

  Cách viết khác stigmatose

  'stigm”tist
  tính từ
  (thực vật học) (thuộc) đốm; có đốm, như đốm
  (thuộc) nốt dát; có nốt dát, như nốt dát
  (thực vật học) (thuộc) đầu nhuỵ; có đầu nhuỵ; như đầu nhuỵ

  Danh từ

  Người có dấu Chúa

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc nốt, đốm

  Điện lạnh

  tương điểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X