• /¸stigmətai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác stigmatisation

  Danh từ

  Sự làm nổi rõ tính cách (xấu); sự bêu xấu
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự đóng dấu sắt nung (vào người nô lệ)

  Chuyên ngành

  Y học

  sự tạo dấu vết trên da

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X