• Điện lạnh

  phá băng (tan giá) bằng không khí tĩnh
  phá băng bằng không khí tĩnh
  tan giá bằng không khí tĩnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X