• Thông dụng

  Danh từ số nhiều của .still lifes
  (hội họa) tĩnh vật
  Bức tranh tĩnh vật

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X