• /´stiηkə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hôi; con vật hôi
  Bom hợi độc ném tay (như) stink-ball
  (động vật học) loài hải âu hôi
  Con người rất khó ưa
  (thông tục) việc rất nghiêm trọng; việc rất khó làm, vấn đề rất khó khăn
  (từ lóng) điều chướng tai gai mắt; cái trêu ngươi
  I wrote him a stinker
  tôi viết cho hắn một bức thư trêu ngươi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X