• /´stiði/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) lò rèn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đe thợ rèn
  rèn trên đe

  Kỹ thuật chung

  lò rèn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X