• Chứng khoán

  Giá trị vốn hoá cổ phần trên GDP
  Đây là một tỉ lệ được sử dụng để xác định xem liệu toàn bộ thị trường có đang bị định giá cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thực hay không.
  Công thức tính như sau: Market capitalization to GDP = (Stock market capitalization / Market GDP) x 100
  Thông thường, nếu tỉ lệ này lớn hơn 100% thì có nghĩa là thị trường đang bị định giá quá cao, ngược lại, nếu tỉ lệ này khoảng 50% - có nghĩa là thị trường bị định giá quá thấp.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X