• /´stɔk¸dʒɔbəri/

  Thông dụng

  Cách viết khác stockjobbing

  Danh từ
  Sự đầu cơ chứng khoán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X