• /¸stɔikiə´metrik/

  Thông dụng

  Cách viết khác stoicheiometric

  Tính từ

  (thuộc) hoá học lượng pháp

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hệ số tỷ lượng

  Điện lạnh

  hợp thức
  stoichiometric formular
  công thức hợp thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X