• /stə´mækik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) dạ dày
  Làm dễ tiêu; làm cho ăn ngon miệng

  Danh từ

  (y học) thuốc làm dễ tiêu

  Chuyên ngành

  Y học

  chất kích thích dạ dày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X