• danh từ

    kế hoạch chi tiết mà miêu tả chuỗi những cảnh quan trọng (thiết lập, hồi thoại, các hành động) của một chương trình truyền hình thương mại với ảnh hoặc sự phác thảo và văn bản. Được trình bày bởi một cơ quan quảng cáo đưa cho doanh nghiệp đặt hàng, nó giúp các doanh nghiệp dễ hình dung các nội dung nó muốn truyền đạt và trong việc quyết định có hay không tiến hành sản xuất

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X