• /strə´bizməs/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) tật lác mắt
  cross-eyed strabismus
  tật lác hội tụ

  Chuyên ngành

  Y học

  mắt lé, mắt lác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cross-eye

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X