• Thông dụng

  Thành Ngữ

  straight away
  ngay lập tức, không chậm trễ

  Xem thêm straight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X