• /¸streit´fɔ:wədnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự trung thực, sự thẳng thắn, sự cởi mở, sự minh bạch; tình trạng không thoái thác (về người, cung cách của người..)
  Sự dễ hiểu, sự dễ làm; tình trạng không phức tạp, tình trạng không rắc rối, tình trạng không khó khăn (nhiệm vụ...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X